Biografie

Henk Krol (Tilburg, 1 april 1950) is de partijleider van 50PLUS en fractievoorzitter van zijn partij in de Tweede Kamer. Hij begon ooit als journalist en programmamaker bij de VPRO en later bij de TROS. Hij richtte, samen met ondernemer en homoactivist Walter Kamp en Coos Huijsen, het eerste openlijk homoseksuele Kamerlid, de Stichting Vrije Relatierechten op. Die organiseerde in 1977 in het Amsterdamse Concertgebouw de spectaculaire Miami Nightmare, een nachtelijk evenement met optredens van tal van artiesten en politici. Doel was: steun aan de Amerikaanse homobeweging die streed tegen de Amerikaanse homohaatster Anita Bryant. Daarvoor werd ruim 100.000 gulden ingezameld voor een advertentiecampagne in de krant Miami Herald en weekblad Time. Met het resterende geld begon Henk Krol de strijd voor de openstelling van het burgerlijk huwelijk. Later sloot de jurist Jan Wolter Wabeke zich daarbij aan. Wabeke wilde in die dagen op de achtergrond blijven omdat hij zich als officier van justitie, later als hoofdofficier, niet openlijk kon afzetten tegen zijn ministerie.

Eerste land ter wereld

De strijd van Henk Krol, Jan Wolter Wabeke en hun vele medewerkers was succesvol. Op 1 april 2001 was Nederland het eerste land ter wereld waar het huwelijk werd opengesteld voor homo- en lesbienneparen. Dat nieuws ging de hele wereld over en Henk Krol verwierf daardoor internationale bekendheid. Henk Krol was initiatiefnemer van de jaarlijkse Roze Maandag op de Tilburgse Kermis.

Fractievoorlichter

Henk Krol werkte na zijn periode als radio- en tv-maker bij de VPRO en de TROS als journalist voor De Telegraaf en Brabant Pers. Hij werd door Hans Wiegel eind 1977 gevraagd om fractievoorlichter te worden voor de VVD Tweede Kamerfractie. Alles wees erop dat de VVD vier jaar lang oppositie zou moeten voeren tegen het tweede Kabinet Den Uyl, maar enkele weken nadat Henk Krol in dienst kwam, op 15 november, beklonken Hans Wiegel en Dries van Agt (CDA) in het Haagse restaurant Le Bistroquet hun christelijk/liberale Kabinet. Daarmee brak voor Henk Krol zijn eerste Haagse – acht jaar durende – bijzondere periode aan.

Invloedrijk

Vervolgens werd Henk Krol door partijvoorzitter Ben Verwaaijen, destijds directeur van de Nederlandse Standard Electric Maatschappij, gevraagd om ITT Europe en ITT Nederland op de kaart te zetten.

In die periode richtte hij in december 1979 bij wijze van grap De GAY Krant op. Het blad groeide aanvankelijk als kool en was meer dan 30 jaar uiterst invloedrijk in de homo-emancipatiestrijd. In 1982 schreef hij in zijn krant als eerste Nederlandse journalist over aids.

Staatsprijs

Henk Krol werd vanwege zijn “fundamentele bijdrage aan de bevordering van de sociale acceptatie van homoseksuelen in Nederland” benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en in 2009 ontving hij daarvoor ook de eerste Staatsprijs voor homo-emancipatie, genaamd naar Jos Brink, nota bene de man met wie Henk Krol ooit samen het TROS-radio vrouwenprogramma Sfinx presenteerde (het daarbij behorende geldbedrag van 10.000 euro stortte hij in de kas van de Stichting Vrienden van de Gay Krant om zo meer armslag te hebben voor verdere promotie wereldwijd van het in Nederland bedachte opengestelde huwelijk).  Enkele andere prijzen die hij ontving zijn: de Bob Angelo-penning (2006) van het COC, de LOF-prijs van de Nederlands Organisatie van Tijdschrift Uitgevers en de Stichting Lucas Oomsfonds,  de prijs “Nestor van het Jaar 2015 van de Unie KBO/PCOB en de Michiel de  Ruyterprijs (2017) van het Andreas Cultuurfonds.

In maart 2013 werd de Best Publishing Group, uitgever van de Gay Krant, failliet verklaard. Reden was de terugvallende oplagecijfers. Na het succes van de openstelling van het burgerlijk huwelijk was er voor veel lesbiennes en homoseksuelen minder behoefte om in een gedrukte krant kennis te nemen van het roze nieuws.

50PLUS

Henk Krol was kort daarvoor actief geworden in de nieuwe, door Jan Nagel opgerichte politieke partij 50PLUS. Eerst als Statenlid in Noord-Brabant en vanaf 10 september 2014 tot heden als fractievoorzitter van de 50PLUS Tweede Kamerfractie. Hij vond het geweldig dat hij zich opnieuw kon inzetten voor een groep die in de verdrukking zit. Deze periode als fractievoorzitter werd slechts korte tijd onderbroken nadat enkele van zijn vijanden met succes roddels en geruchten over Henk Krol naar de media hadden verspreid waaruit zou moeten blijken dat hij met subsidiegelden zou hebben gefraudeerd en dat de Best Publishing Group pensioenpremies zou hebben achtergehouden. Die vijanden beweerden zelfs dat Henk Krol gelden in eigen zak zou hebben gestoken.

Na jarenlang procederen oordeelden twee rechtbanken, twee gerechtshoven (met in totaal 12 rechters) en de Rijksrecherche dat er niets klopte van deze beschuldigingen en laster. Henk Krol werd op alle punten in het gelijk gesteld, maar het negatieve imago zorgde lange tijd voor enorme schade, zowel voor zijn persoon als voor de partij.

Dat onterecht negatieve imago werd versterkt toen Henk Krol uit eigen beweging meteen na de eerste berichten besloot om zijn functie (tijdelijk) neer te leggen. Veel van tegenstanders dachten: “Zie je wel, hij stapt op, de beschuldigingen zullen dus wel kloppen”.

Later verklaarde Krol: “Dat opstappen bleek achteraf de domste fout die ik ooit heb begaan. Maar gelukkig waren er veel vrienden, voorop Jan Nagel, die altijd achter me bleven staan.”

Die medestanders zorgden ervoor dat Henk Krol, die tijdelijk aan de slag was gegaan als gemeenteraadslid in Eindhoven, snel werd gevraagd om op zijn post in de Tweede Kamer terug te keren. Henk Krol was ook kandidaat voor 50PLUS bij de Europese Parlementsverkiezingen in 2014.

Henk Krol is schrijver en medeauteur van diverse boeken en een veel gevraagd gast bij diverse tv-programma’s.

Meer over zijn werk en resultaten in de Tweede Kamer is te vinden op: https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/krol-hcm-50plus