Henk Krol in het nieuws

Pensioenpotten voller dan ooit, maar géén indexatie?

De grootste pensioenfondsen van Nederland lijken op papier fors verzwakt door de rentedaling van de afgelopen maanden.

Lees meer...

Eindelijk zwart op wit: zorgsysteem werkt niet naar behoren

PvdA-leider Samsom constateerde het zelf: het nieuwe zorgsysteem werkt niet naar behoren. Heeft staatssecretaris Van Rijn na de constatering vanuit zijn eigen partij nu eindelijk een betere oplossing dan hij tot dusver heeft gegeven?

Lees meer...

Langer doorwerken fiscaal afgestraft

Gisteren kopte het AD “Kabinet prikkelt langer doorwerken en straft het af”. In het artikel wordt gesteld dat - al of niet verplicht - langer doorwerken 'beloond' kan worden met een extra greep in de pensioenpot, namelijk via de inkomstenbelasting over het inkomen gecombineerd met de ingegane pensioenuitkering.

Lees meer...

Kabinet: neem uitspraak gaswinning ter harte!

50PLUS is verheugd over de kritische uitspraak die de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State vandaag gedaan heeft naar aanleiding van bezwaren vanuit de Groningse Provinciale Staten tegen het Instemmingsbesluit van het kabinet om de gaswinning in 2015 enigszins te beperken.

Lees meer...

50PLUS pleit voor commissie beloningen bij banken

Bijdrage 50PLUS in het debat over de ABN AMRO.

Voorzitter, het nodige is vandaag gezegd over onregelmatigheden bij de bank, de kwaliteit van de organisatie, interne en externe controle, de aanpak van risico’s en de beursgang.

Lees meer...

CDA-plannen voor demotie demotiveren

50PLUS vindt het pleidooi van het Wetenschappelijk bureau van het CDA voor demotie op dit moment risicovol en onverstandig.

Lees meer...

Belangrijke motie over verpleeghuizen aangenomen

Op 7 april werd met een ruime meerderheid de 50PLUS motie aangenomen over het plan van aanpak van de kwaliteit van verpleeghuizen. Er is door het kabinet een omvattend verbeterplan opgesteld om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren.

Lees meer...