Henk Krol in het nieuws

Wat is de zin van ongebruikte paspoortcontrole?

Bij de instroom van vluchtelingen blijkt dat de Grieken niemand met een vals paspoort registreren. Zij laten iedereen door. In een reportage van Nieuwsuur werd een percentage van 30 procent aan valse passen genoemd. Dat is schrikbarend!

Lees meer...

Armoede- en schuldenproblemen worden steeds groter

De kans op langdurige armoede is uitgerekend het grootst onder 55 tot 65-jarigen. Dat er bij deze bevolkingsgroep ‘geen mensen door het ijs zakken’ – wat de letterlijke belofte van het kabinet is – lukt volstrekt onvoldoende. Twee moties van 50PLUS over de schuldenproblematiek werden door de Tweede Kamer aangenomen.

Lees meer...

Waar is de beloofde lastenverlichting voor iedereen?

Het kabinet beloofde met het belastingplan lastenverlichting voor iedereen. Maar voor veel ouderen is er absoluut geen sprake van verlichting. 50PLUS is verontwaardigd over hoe dit kabinet invulling geeft aan de beloofde ‘evenwichtige inkomensverdeling’.

 

Lees meer...

Overheid moet regie nemen in volwasseneneducatie

Hoe serieus nemen de ministers Bussemaker en Asscher volwassenenonderwijs anno 2016? De overheid straalt momenteel vooral uit dat zij volwassenenonderwijs er een beetje bij doet. De overheid zou veel meer de regie moeten nemen in plaats van vooral te kijken naar werkgevers en werknemers.

Lees meer...

Tweeslachtig rapport naar lek Commissie Stiekem

Een Kamercommissie onderzocht een lek in de Commissie Stiekem, maar had daarvoor een onvolledig instrumentarium. Oftewel: De slager die zijn eigen vlees moet keuren moet dat ook nog eens doen met een bot mes…

Lees meer...

Algemeen Overleg Pensioenonderwerpen

De kans op indexatie van pensioenen lijkt verder weg dan ooit. 50PLUS vroeg staatssecretaris Klijnsma te reageren op de voorstellen van de gezamenlijke ouderenbonden om te komen tot een gunstiger indexatieperspectief.

 

Lees meer...

Succesvolle dag

Er zijn soms dagen dat je nét iets meer voor elkaar krijgt dan op andere dagen. Dinsdag 19 januari 2016 was zo’n dag. We kregen alles wat we wilden.

Lees meer...