Henk Krol in het nieuws

'Nee' tegen versnelde verhoging AOW-leeftijd

Wat zijn de gevolgen van een versnelde stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd? Wat is de noodzakelijkheid en wenselijkheid ervan? Wat zijn de werkgelegenheidseffecten en hoe is de financiële overgangsregeling? Het werd vandaag besproken in de Tweede Kamer.

Lees meer...

Pleidooi om luchtalarm te behouden

Waarom moet de luchtalarmering afgeschaft worden?, vraagt 50PLUS zich af. “De bekende sirene is een simpele maar doeltreffende manier van landelijke alarmering”, vindt Tweede Kamerlid Henk Krol. “Iedereen zit meteen rechtop. Daarom moet het luchtalarm behouden blijven.”

Lees meer...

Op verzoek van 50PLUS: breed debat over mantelzorg

De Tweede Kamer heeft vandaag in meerderheid een verzoek van 50PLUS gesteund om een breed debat te voeren over mantelzorg.

Lees meer...

Vragen over salarisverhoging ABN AMRO top

50PLUS zijn aan de minister van Financiën kritische vragen gesteld over het feit dat de leden van de raad van bestuur van de ABN Amro, uitgezonderd voorzitter Gerrit Zalm, in 2014 per persoon €100.000 extra salaris krijgen.

Lees meer...

Verbeterplan ouderenzorg straalt geen urgentie uit

“In de ouderenzorg is de aanwezigheid van personeel dat de liefdevolle zorg wil geven belangrijk. Dat is vrijwel onmogelijk als er te weinig geld is. Die signalen hebben we allemaal al té vaak gehoord. En als later dit voorjaar blijkt dat geen extra budget wordt vrijgemaakt, word ik er niet geruster op.”

Lees meer...

Blij dat 50PLUS in de lift zit

Henk Krol werd gisteravond door de NOS - nog voor de verkiezingsuitslag bekend was - gevraagd naar zijn mening. Bekijk zijn reactie hier.

Lees meer...

Brief aan bewindslieden

Omdat mijn motie niet werd uitgevoerd en een brief daarover niet werd beantwoord, stuurde ik een noodkreet aan de ministers Asscher en Dijsselbloem en aan staatssecretaris Wiebes.

Lees meer...