Henk Krol in het nieuws

Veel gemeenten kunnen ouderenzorg niet of nauwelijks betalen

40 procent van de gemeenten denkt de ouderenzorg niet te kunnen betalen. 50PLUS wil weten hoe de kwaliteit en beschikbaarheid van voorzieningen van voldoende niveau kan blijven. En hoe de positie van de zwakkere gemeenten beschermd wordt.

Lees meer...

Achterwege blijven indexatie pensioen niet nodig

Bij een opgelopen indexatieachterstand van rond 10% is de kans op indexatie van de pensioenen, laat stáán inhaalindexatie, kleiner dan ooit geworden. 50PLUS denkt dat dat niet nodig is.

Lees meer...

Belangrijke 50PLUS-motie over koopkracht aangenomen

De Tweede Kamer heeft vandaag een belangrijke motie van 50PLUS aangenomen. In de motie wordt het kabinet gevraagd de koopkrachtontwikkeling van ouderen te onderzoeken op basis van de geboortecohortbenadering. Dat geeft volgens 50PLUS een veel eerlijker beeld van hoe de koopkracht van ouderen zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Lees meer...

Regelement van Orde moet worden aangepast

Bij de Regeling van Werkzaamheden van woensdag 21 januari werd geschiedenis geschreven. Als gevolg daarvan zal het Regelement van Orde voor de Tweede Kamer moeten worden aangepast. Hieronder de letterlijke tekst van het debat én een videolink!

Lees meer...

Zorgvuldigheid gaat voor snelheid

Ik maak me zorgen: verzorgingshuizen sluiten, maar de zorgvraag van mensen verdwijnt niet als bij toverslag. Daarom is het belangrijk dat gezorgd wordt voor goede zorg thuis. Echter, ook daarop wordt bezuinigd. Ik ben er elke keer weer verbluft over. Ik vind dat zorgvuldigheid voor snelheid moet gaan.

Lees meer...

Ouderen hebben wéér de slechtste koopkrachtontwikkeling

Bij het debat over de koopkrachtontwikkeling bij ouderen hield ik het kabinet voor dat het relatief ongunstige koopkrachtbeeld voor ouderen jaar op jaar doorzet. De regering houdt vol ‘de pijn eerlijk te verdelen’, maar dat gebeurt niet.

Lees meer...

Gebrek aan geschikte woningen is en blijft schrikbarend

Namens 50PLUS vroeg ik in de Tweede Kamer opnieuw aandacht voor het geconstateerde gebrek aan voor ouderen geschikte woningen. In 2012 was dat tekort rond de 84.000. Dat tekort neemt al enkele jaren niet substantieel af. Het tekort aan verzorgd wonen is in 2012 circa 40.000 woningen, 30% van het totale aanbod aan verzorgd wonen. Dat tekort is tussen 2009 en 2012 niet afgenomen.

Lees meer...