Henk Krol in het nieuws

De gewone huurders betalen het gelag

De verhuurderheffing is zuiver in het leven geroepen om de staatskas te spekken. De gewone huurders van een sociale huurwoning, doorgaans niet de meest kapitaalkrachtige personen, betalen het gelag. 50PLUS is tegen deze heffing is, net zoals nagenoeg alle deskundigen.

Lees meer...

Vragen over fiscale compensatieregeling Koninklijk Huis

Hoeveel financieel voordeel heeft het Koninklijk Huis mogelijk genoten door een vermeende geheime fiscale compensatieregeling?, vroeg ik aan de ministers Plasterk en Dijsselbloem.

Lees meer...

Hoge prijs voor langdurige werkloosheid onder ouderen

Aan de positie van ouderen op de arbeidsmarkt moet nog heel veel verbeterd worden. De helft van de mensen in de bijstand is ouder dan 50 jaar! De sociale en maatschappelijke prijs van langdurige werkloosheid is hoog. 50PLUS vindt het daarom onbegrijpelijk dat de financiële ondersteuning van de overheid voor onderwijs aan volwassenen en vooral ouderen is versoberd.

Lees meer...

Elke euro minder eigen risico telt!

Een aanzienlijke hoeveelheid patiënten zou zorg mijden om de kosten te sparen. Dat is schrikbarend. Elke keer dat nodige zorg gemeden wordt vanwege de kosten, is er één te veel. En die geluiden horen we te vaak om te negeren! 50PLUS pleit daarom voor een zo groot mogelijke daling van het eigen risico, elke euro minder telt!

Lees meer...

Minister-president geef toe: er is een koopkrachtkloof!

50PLUS wil van minister-president Rutte bevestigd hebben dat er inderdaad een koopkrachtkloof is ontstaan tussen werkenden en gepensioneerden. Stop eens met bagatelliseren. Draai er niet omheen. Geen mooipraterij en wees gewoon eerlijk, premier Rutte!

Lees meer...

Bruggen slaan? De kloof wordt juist steeds groter!

Veel gepensioneerden gaan er volgend jaar op achteruit of krijgen een kleine verkiezingsfooi. Niet voor het eerst: de afgelopen jaren was het niet anders. Daardoor werd de kloof tussen werkenden en niet-werkenden steeds groter. En dat allemaal onder het bezielende thema van dit kabinet van VVD en PvdA: ‘Bruggen slaan’.

Lees meer...

Ouderen zijn ongenadig hard gepakt

Dat de meeste pensioenen niet meer geïndexeerd worden en soms zelfs gekort is een schande tegenover de mensen die Nederland hebben opgebouwd en die op een onbezorgde oude dag hadden gerekend.

Lees meer...