Henk Krol in het nieuws

Interventieteams naar ondermaatse verpleeghuizen

Staatssecretaris Van Rijn stuurt interventieteams naar ondermaatse verpleeghuizen. Gaan die teams als een  soort curator de zaak écht overnemen en op korte termijn zorgen voor verbetering? 50PLUS dringt daar sterk op aan!

Lees meer...

Dementiezorg ‘over de wetten heen’

Mensen met dementie en hun mantelzorgers verdienen het dat er aandacht is voor dementiezorg ‘over de wetten heen’.

Lees meer...

Verhuurderheffing moet van tafel!

De Verhuurderheffing van minister Blok heeft er voor gezorgd dat vooral de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen. Voor middeninkomens zijn de huren in vier jaar tijd met bijna 20 procent gestegen! 50PLUS vindt nog steeds dat de Verhuurderheffing van tafel moet.

Lees meer...

Aantal huishoudens met problematische schulden neemt toe

Mensen worden onvoldoende beschermd tegen onverantwoorde consumentenkredieten en allerlei vormen van gespreide betaling. Bedrijven brengen tot wel 14 procent rente in rekening! 50PLUS vraagt om herziening van het Besluit Kredietvergoeding, waarin dit geregeld is. Want 14 procent rente, dat is niet meer van deze tijd.

Lees meer...

Stijging woonlasten is verontrustend

Door de verhuurderheffing betalen veel mensen met een laag inkomen een onevenredig groot deel van hun inkomen aan huurlasten. Een stijgend aantal ouderen kan hun woon- en zorglasten niet meer opbrengen. Verontrustend!

Lees meer...

Soevereiniteit pensioen op het spel

50PLUS vreest dat via het sluipende proces van richtlijnen en regelgeving vanuit Brussel onze soevereiniteit ten aanzien van ons pensioenstelsel wordt uitgehold.

Lees meer...

Creëer een nieuw samenwerkingsverband

Er ligt nu een historische kans om de Europese Unie in de huidige vorm te ontmantelen nadat er een nieuw samenwerkingsverband is gecreëerd.

Lees meer...