Henk Krol in het nieuws

Terugblik op week 27

VIDEO • Mijn terugblik op de laatste vergaderweek in de Tweede Kamer voor het zomerreces.

Lees meer...

Twee belangrijke 50PLUS-moties aangenomen

De Tweede Kamer heeft vannacht een motie van 50PLUS aangenomen waarin wordt gevraagd om een maatschappelijk debat te organiseren over de grenzen aan en de betaalbaarheid van zorg.

Lees meer...

50PLUS is tegen postcodegeneeskunde

Op de laatste vergaderdag voor het reces had ik nog een algemeen overleg over medicatiebeoordelingen en dure oncologische geneesmiddelen. Die worden niet door alle ziekenhuizen vergoed. Je reinste postcodegeneeskunde, en daar is 50PLUS tegen! En ik diende ’s avonds heel laat ook nog twee moties in.

Lees meer...

De financiële doos van Pandora

Het is een molensteen om de nek van het VVD/PvdA-kabinet: de financiële consequenties van de uiterst gebrekkige invoering van het trekkingsrecht PGB (Persoonsgebonden budget) dreigen een zware last te worden. Vandaag zal hierover opnieuw worden gesproken in de Tweede Kamer.

Lees meer...

Ziekenhuizen moeten seniorvriendelijker worden

Naar aanleiding van het rapport ‘Continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen vanuit het ziekenhuis naar verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en huisartsen niet gewaarborgd’ vroegen we staatssecretaris Van Rijn om meer aandacht voor seniorvriendelijkheid van ziekenhuizen.

Lees meer...

Belangrijke thema’s bij debat over Voorjaarsnota

In het debat over de Voorjaarsnota met minister Jeroen Dijsselbloem vroeg ik aandacht voor enkele thema’s die 50PLUS uiterst belangrijk vindt. In mijn beperkte spreektijd sprak ik hem aan op de alsmaar groeiende ouderenwerkloosheid en op de belastingherziening, waarbij voor ouderen helemaal geen lastenverlichting in het vat zit. Ik vroeg de minister ook om aandacht voor de huren en de huurtoeslag, voor de aanhoudende PGB-problematiek en voor de btw-verhoging.

Lees meer...

Extreme hitte vormt groot gezondheidsrisico

Is het personeelstekort in veel verpleeghuizen een extra gevaar bij de extreme hitte van deze week?, vroeg ik staatssecretaris Van Rijn. Ouderen lopen een groot gezondheidsrisico: ze vergeten te drinken of voelen niet meer dat zij dorst hebben. Uitdroging ligt dan op de loer, met alle gevolgen van dien.

Lees meer...