Henk Krol in het nieuws

50PLUS pleit voor Raad voor de Ouderenbescherming

Nog steeds gebeurt het dat ouderen die in een kwetsbare positie verkeren worden bedreigd, mishandeld of financiële worden uitgebuit. De Tweede Kamer sprak vandaag over deze serieuze en schrijnende problematiek. 50PLUS doet staatssecretaris Van Rijn het plan aan de hand om een Raad voor de Ouderenbescherming in het leven te roepen.

Lees meer...

Naar de Verenigde Naties in New York

Ik breng in de week van 19 oktober een bezoek aan de Verenigde Naties in New York. Ik zal daar inzicht krijgen in de problematiek van de vergrijzing zoals die bestaat in veel landen. Lees meer...

Beter goed gejat…

Ach, beter goed gejat dan slecht verzonnen. En fijn dat er nu ineens zoveel belangstelling is voor de ouderenwerkloosheid.  

Lees meer...

Van eerlijk delen volstrekt geen sprake

Van eerlijk delen is nog volstrekt geen sprake. Wanneer zal het eindelijk ook voor alle ouderen weer eens een beetje lente zijn? Dat bracht ik woensdag 16 september naar voren tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer over de kabinetsplannen voor 2016.

Lees meer...

50PLUS gaat knokken om zaken bij te stellen

50PLUS in de Tweede Kamer heeft zes moties ingediend tijdens de algemene politieke beschouwingen over de kabinetsplannen voor 2016.

Lees meer...

50PLUS wil AOW-leeftijd in 2016 eenmalig omlaag

50PLUS wil dat de AOW-leeftijd op 1 juli 2016 eenmalig omlaag gaat voor iedereen die dan minstens 63 jaar is en bereid om zijn baan op te zeggen. We denken hiermee de werkloosheid terug te dringen.

Lees meer...

Animatiefilmpjes leggen thema’s uit

We hebben met onze Tweede Kamerfractie iets nieuws bedacht om onze activiteiten onder de aandacht van belangstellenden te brengen.

Lees meer...