Henk Krol in het nieuws

Armoede- en schuldenproblemen worden steeds groter

De kans op langdurige armoede is uitgerekend het grootst onder 55 tot 65-jarigen. Dat er bij deze bevolkingsgroep ‘geen mensen door het ijs zakken’ – wat de letterlijke belofte van het kabinet is – lukt volstrekt onvoldoende. Twee moties van 50PLUS over de schuldenproblematiek werden door de Tweede Kamer aangenomen.

Lees meer...

Waar is de beloofde lastenverlichting voor iedereen?

Het kabinet beloofde met het belastingplan lastenverlichting voor iedereen. Maar voor veel ouderen is er absoluut geen sprake van verlichting. 50PLUS is verontwaardigd over hoe dit kabinet invulling geeft aan de beloofde ‘evenwichtige inkomensverdeling’.

 

Lees meer...

Overheid moet regie nemen in volwasseneneducatie

Hoe serieus nemen de ministers Bussemaker en Asscher volwassenenonderwijs anno 2016? De overheid straalt momenteel vooral uit dat zij volwassenenonderwijs er een beetje bij doet. De overheid zou veel meer de regie moeten nemen in plaats van vooral te kijken naar werkgevers en werknemers.

Lees meer...

Tweeslachtig rapport naar lek Commissie Stiekem

Een Kamercommissie onderzocht een lek in de Commissie Stiekem, maar had daarvoor een onvolledig instrumentarium. Oftewel: De slager die zijn eigen vlees moet keuren moet dat ook nog eens doen met een bot mes…

Lees meer...

Algemeen Overleg Pensioenonderwerpen

De kans op indexatie van pensioenen lijkt verder weg dan ooit. 50PLUS vroeg staatssecretaris Klijnsma te reageren op de voorstellen van de gezamenlijke ouderenbonden om te komen tot een gunstiger indexatieperspectief.

 

Lees meer...

Succesvolle dag

Er zijn soms dagen dat je nét iets meer voor elkaar krijgt dan op andere dagen. Dinsdag 19 januari 2016 was zo’n dag. We kregen alles wat we wilden.

Lees meer...

Meer aandacht voor mantelzorg

In maart 2015 vroeg 50PLUS om een debat in de Tweede Kamer over mantelzorgers. We hebben er in Nederland liefst 4 miljoen en de hoeveelheid werk die zij op hun schouders nemen is onvoorstelbaar. Vandaag werd het overleg gehouden en omdat 50PLUS de initiator was, mocht ik de eerste spreker zijn.

Lees meer...